Poslodavci

Korištenjem naše usluge izbjegavate troškove traženja zaposlenika i vođenje njihove administracije. Agencija po Vašem zahtjevu pronalazi, selektira i ustupa radnu snagu za vremenski period koji Vi odaberete.

Korištenjem usluge agencijskog rada omogućujemo Vam da na fleksibilan način popunite kraća ili duža odsustva Vaših radnika, da popunite otvorene pozicije, da optimizirate sezonske potrebe poslovanja, zahtjeve po specifičnim projektima. Agencija će za Vas riješiti sve administrativne poslove te Vam omogućiti povećanje produktivnosti po zaposleniku.

Prednosti korištenja agencijskih usluga

Korisnik (poslodavac) je oslobođen kompletne brige o zakonskim obvezama vezanim uz zaposlenika, nema obaveze u smislu prijave, odjave zaposlenika, odnosne evidencije (osobni dosjei, ušteda na ljudskim, aplikativnim i prostornim resursima) te ne mora angažirati resurse za obračun plaća.

Vodimo kompletnu brigu o zaposlenicima, uključujući brigu o zdravstvenim i sanitarnim pregledima ukoliko ih određeno radno mjesto zahtjeva.

Odgovornost za povjerljivost i sigurnost osobnih podataka zaposlenika i njihovih plaća je u domeni Agencije.

Povećavate vlastitu efikasnost zahvaljujući usmjerenosti na svoj “core business”, prepuštajući sve naprijed navedene poslove stručnim službama Agencije.

Razlozi za privremeno zapošljavanje

Vremenski određen posao

Sezonska potreba za radnicima

Nagli rast opsega poslovanja

Zamjena privremeno odsutnih radnika (bolovanje, godišnji odmor, porodiljni dopust)

Privremena potreba za radnicima drugog profila od onog koji je inače zaposlen

Probni rokovi za nove radnike

Agencija preuzima sve formalno pravne obaveze poslodavca prema radnicima i državi, vodeći radnika kao svojeg radnika – Manje obveze i troškovi

Agencija svojim korisnicima nudi dva osnovna modela suradnje prilagođena njihovim potrebama- model administriranja (payroll) i model radnog sata, mogući su i ostali modeli koji su prihvatljivi za obje strane, a u skladu su sa zakonskim propisima.

Prednosti payroll usluge:

  • Korisnik je oslobođen kompletne brige o zakonskim obvezama vezanim uz zaposlenika, nema obaveze u smislu prijave, odjave zaposlenika, odnosne evidencije
  • Korisnik ne mora angažirati resurse za obračun plaća
  • Vodimo kompletnu brigu o zaposlenicima, uključujući brigu o zdravstvenim i sanitarnim pregledima ukoliko ih određeno radno mjesto zahtjeva
  • Odgovornost za povjerljivost i sigurnost osobnih podataka zaposlenika i njihovih plaća je u domeni Agencije
  • Povećavate vlastitu efikasnost zahvaljujući usmjerenosti na svoj “core business”

Obračun plaće prema modelu radnog sata podrazumijeva obračun u kojem Agencija Korisniku (poslodavcu) naplaćuje samo produktivne radne sate, što znači da godišnji odmori, bolovanja, blagdani i ostala odsustva radnika predstavljaju neproduktivne radne sate pa ih Agencija ne naplaćuje svom Korisniku (poslodavcu).