Zaštita podataka

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
Temporär d.o.o. učinit će sve da zaštiti Vašu privatnost i osobne podatke. Sve osobne podatke s kojima raspolažemo bit će korišteni u skladu s Zakonom i Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka je Ugovor o radu/Ugovor o djelu/Studentski ugovor.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

• ime i prezime
• adresu
• kontakt-podatke uključujući adresu elektroničke pošte
• IBAN račun
• OIB
• dob
• spol
• slika
• potvrda da se ne vodi kazneni postupak
• stručnu spremu

ŠTO ČINIMO S PODACIMA KOJE PRIKUPIMO?
Podatke čuvamo trajno, sukladno zakonskim propisima.

PRIKUPLJAMO IH?
• zbog ostvarivanja poslovne suradnje
• zbog izvršavanja zakonskih obveza
• zbog evidencije

SIGURNOST
Sigurnost vaših podataka nam je važna. Kako bismo spriječili neautorizirani pristup vašim podacima ili njihovo otkrivanje, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave zaštite kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo.
Osobni podaci sadržani u zbirci daju se na korištenje drugim osobama samo uz pisanu privolu ispitanika, osim u slučajevima kada je Zakonom propisano da privola nije potrebna.

Svi naši ispitanici imaju pravo na:
– uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose
– ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose
Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Knjižnice radi ostvarivanja
prava na:
– dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi
– obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.
Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Temporär d.o.o.
Manda Agatić
01/2750-384